Composiet - Tandartsenpraktijk Beijerinck

COMPOSIET

Composiet is een universeel toepasbaar wit vulmateriaal op kunstharsbasis.
Afhankelijk van de gebruikte vulstof is het materiaal meer geschikt voor de voortanden (esthetiek) en kiezen (sterkte).
In het algemeen kan men stellen dat composiet in de meeste tandartspraktijken in de plaats is gekomen van het amalgaam, de bekende grijze vullingen van vroeger.

Het materiaal wordt met een ets/ bonding techniek aan het glazuur vastgeplakt. Eerst wordt het oppervlak met een zuur, ets, ruw gemaakt. Vervolgens wordt een hechtlaag op kunstharsbasis aangebracht, de bonding. Over de bonding wordt het composiet aangebracht, dat met een lamp wordt uitgehard.

Tegenwoordig, sinds een jaar of 15, kunnen we ook aan het onder het glazuur gelegen tandbeen hechten. Met een primer, die we gebruiken voor de bonding, verbeteren we de hechting van het composiet aan het gebitselement. Met name microlekkage en de daarmee gepaard gaande gevoeligheid, wordt op deze wijze voorkomen.

Tijdens het vullen met het composiet dienen we ook de krimp van het materiaal tijdens het uitharden op te vangen. Door achter elkaar kleine porties van het materiaal aan te brengen en uit te harden vangen we deze eigenschap, die ook tot microlekkage kan leiden, van het materiaal op. Dit is tevens een van de redenen dat het maken van een composiet vulling meer tijd in beslag neemt dan een amalgaamvulling. Bovenstaande zaken hebben de toepasbaarheid van het composiet als vulmateriaal, ook als vervanging in de kiezen van het amalgaam, enorm vergroot.

Voor

Na

Voor

Na

ONLINE INSCHRIJVEN

Inschrijven