C90 Niet nagekomen afspraak

C90 Niet nagekomen afspraak

Niet nakomen van uw afspraak

Helaas gebeurt het regelmatig dat een patiënt zijn afspraak niet tijdig afzegt of zelfs niet op de afspraak verschijnt. Dit is een vervelende situatie voor zowel zorgverlener als patiënt. Naast het feit dat geplande zorg niet door kan gaan is er door de patiënt een deel van de praktijkorganisatie gereserveerd welke nu niet gebruikt wordt en wel gepaard gaat met (doorlopende) kosten.

De Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald voor de tandarts hoe deze verrichtingen moet declareren bij de patiënt. Zowel de beschrijvingen en bedragen van de verrichtingen liggen vast. Ook voor het niet nakomen, of niet tijdig afzeggen, van een afspraak heeft de NZA richtlijnen opgesteld. Code c90 mag gehanteerd worden als een afspraak niet 48 uur van tevoren is afgezegd. Er mag tot 100 % procent van de gemiste omzet in rekening gebracht worden.

Bij Tandartsenpraktijk Beijerinck hanteren we een termijn van 48 uur van tevoren afzeggen en declareren we over het algemeen een deel van de gemaakt kosten. (dus geen gemiste omzet)

Wij zijn van mening dat wij hiermee de patiënt tegemoetkomen in onze regeling voor het afzeggen van afspraken en hopen dan ook op uw begrip als u gevraagd wordt om de gemaakte kosten, voor de door u gereserveerde tijd, mee te vergoeden. Deze regeling staat vermeld op onze afspraakkaartjes en op onze website.

Deze regeling wordt gehanteerd ongeacht de reden van afzeggen. Als er vaker te laat wordt afgezegd of afspraken niet worden nagekomen zullen wij een hogere vergoeding vragen voor de gereserveerde tijd.

Uiteraard hopen wij dat deze vervelende situatie zich zo min mogelijk voor zal doen en willen patiënten dan ook verzoeken om de afspraken goed in hun agenda te plaatsen. Als service sturen wij de patiënt ook nog een dag van tevoren een herinnering. Deze service ontslaat de patiënt niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de afspraak na te komen.

ONLINE INSCHRIJVEN

Inschrijven